Pozsonyi Ádám

Számítógép

- Épp a Könyvégetési Ak­ció kiáltványát szerkesz­tettem - mesélte Kes­keny Károly, miközben gőgös pillantással arrébb hessegette a pincért, aki asztaltörölgetés ürügyén folyton a közelünkben sertepertélt, mióta meg­hallotta, hogy társaságunk holmi kalodákról, kerékbetörésekről, meg az inkvizíció azonnali visszaállításáról értekezik -, s miután végeztem, megpróbál­tam elmenteni. Ez sikerült is, leszámítva azt az apróságot, hogy a tabulátorjeleket valami­ért képtelen voltam a szövegből eltüntetni. No, de nem is ez itt a lényeg. Szóval, miután elmentettem a dokumentumot - tabulátorjelek ide vagy oda -, eszembe jutott az én régi barátom, B, a DÜSZ (Demokrácia Üldözöt­téinek Szövetsége) elnöke. B, aki - dacára annak, hogy elnök - annyira hülye a számí­tógéphez, hogy ez a művelet egész egysze­rűen meghaladná az erejét. Képtelen volna rá. B olyan szinten van, hogy a minap 15 per­cig kellett magyaráznom, hogy kell egy nyamvadt dokumentumot floppy-ra mente­ni. Aztán eszembe jutott az anyám, aki képte­len megérteni a fájl fogalmát. Az anyám vidé­ken nőtt fel. Az állatok és a természet közel­ségében. S számára a tárgy a valóságos. Nincs olyan, hogy egy szöveg letölthető. Ő erre csak legyint. Marhaság - mondja s fel­vágja a kenyeret. Az valóság. Rájöttem, mi­nél régebbi egy generáció, annál közelebb van a dolgok természetes rendjéhez. S annál kevésbé ért a számítógéphez. Az anyámnak köze sincs hozzá. B elmúlt negyven. Őt már megfertőzte Camus meg a beatlemánia. Ő már homályosan ugyan, de köszönő viszony­ban van vele. Én a magam 36 évével elértem a felhasználói szintet. Ide vezetett az avant­gárd meg a punk-mozgalom. A mai kis nyikhajok meg tizenéves fejjel programokat ír­nak. Kidolgoztam egy tételt, aki túl jól ért a számítógéphez, azzal valami baj van. A szá­mítógéphez való túlzott értés a szellemi elté­velyedés legbiztosabb jele.

Keskeny Károly felhajtotta maradék sörét, majd némi csendes töprengés után így szólt: - Az Entert azt könnyedén meg tudom nyomni. Meg tisztában vagyok azzal is, hogy ha a Wordben ott jobbra fent, rákattintok arra a kis ikszre, akkor kiszáll a prog­ramból. Hm. Lehet, hogy nem vagyok elég tisztességes ember? •